Разработване, реализиране и кодиране на проекти

Уеб сайт
Динамичен, интерктивен,
проект, съобразен с най-
популярните платформи, браузери, търсачки
и екранни резолюции.

 Презентация
с вградена музика и автоматична
смяна на анимация,
текст и слайд.
Предпечат
съобразен с установените
изисквания за размер
и резолюция на растерни
или векторни изображения
и текст.Скриптове:
html, hml, php, js

Софтуери:
Dreamweaver MX,
Flash Effect Maker Pro,
Macromedia Flash MX,
PowerPoint, Photoshop,
Adobe Font Folio,
Adobe PageMaker,
Scribus ...

 

ЗА ВРЪЗКА:

feroli@abv.bg

feroli@mail.bg

Цени
по договаряне спрямо
сложността на проекта и
обема на съдържанието.

Време на изпълнение
от 1 седмица до 1 месец.

© 2009.Gaia.free.bg. All right reserved. Developed by Galina Feroli powered by Macromedia MX.